Jakość danych

Parent Previous Next

Funkcjonalność Jakość danych pozwala użytkownikowi na zweryfikowanie aptek, które nie przekazują danych do KS-OmniPharm na dany dzień. Mechanizm znajduje się w module Analityka > Jakość danych.

Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Okno "Raporty jakości"


Raporty jakości wspomagają użytkownika w weryfikacji tych aptek, które w danym dniu nie przekazują danych do centrali. W pierwszej zakładce domyślnie prezentowane są dane na aktualny dzień. Na powyższym rysunku brak raportów za wybrany dzień, co oznacza, że w tym konkretnym dniu komunikacja w aptekach jest prawidłowa. Poniżej znajduje się przykładowy raport z listą aptek, które w danym dniu (w momencie generowania raportu) mają problemy z komunikacją:


Rys. 2. Apteki, które nie przekazują danych


Po skierowaniu kursora na ikonę , wyświetlony zostanie dodatkowy opis oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania:


Rys. 3. Dodatkowy opis


Użytkownik może sprawdzić opis informacji technicznych dla wszystkich aptek znajdujących się na liście. W tym celu należy wybrać przycisk:


Rys. 4. Informacje techniczne


Raport zostanie rozszerzony o dwie dodatkowe kolumny:


Rys. 5. Informacje techniczne


Każdą pozycję w oknie można rozwinąć za pomocą znaku :


Rys. 6. Szczegóły raportu


W wyświetlonych szczegółach można sprawdzić kiedy dany punkt sprzedaży został dodany do sieci oraz następujące informacje:

W drugiej zakładce można sprawdzić dane dotyczące sprzedaży w danej aptece:


Rys. 7. Dane sprzedażowe


Za pomocą przycisku Pokaż filtry można wybrać okres do analizy oraz określić punkty sprzedaży, dla których dane mają zostać przedstawione. Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą przycisku .