9. Realizacja zamówień

Parent Previous Next

Realizacja zamówień służy do podglądu projektu zamówienia wysłanego do aptek. Z poziomu systemu KS-AOW można edytować zamówienie i wysłać. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu modułu Zarządzania dostawami. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Realizacja zamówień


Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą przycisku :


Rys. 2. Szczegóły zamówienia


Szczegóły zamówienia można również sprawdzić klikając na menu podręczne przy danej pozycji, a następnie Podgląd. Wyświetlone zostanie okno:


Rys. 3. Przykładowy projekt zamówienia


Znajdują się tu wszystkie podstawowe informacje dotyczące konkretnego zamówienia, tj.: numer zamówienia, dostawca, status, punkt sprzedaży, data utworzenia, data wystawienia, oraz dane dotyczące zamawianego towaru: BLOZ, Id towaru, nazwa towaru, ilość zamawiana. Klikając na daną pozycję zamówienia wyświetlone zostaną dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: zakładka Ogólne (podgląd sprzedaży zamawianego towaru w wybranym okresie czasu), zakładka Oferty dostawców (czy towar znajduje się w ofertach dostawców) i Towar w punktach sprzedaży (stan magazynowy danej pozycji w innych punktach sprzedaży).


Aby powrócić do poprzedniego okna, należy wybrać przycisk powrotu Wróć do modułu Realizacja zamówień (przycisk znajduje się w górnej części okna).


Filtrowanie zamówieńZamówienia można filtrować za pomocą opcji dostępnych po wybraniu przycisku Pokaż filtry:

1. Według punktów sprzedaży i dostawców – wybierając właściwe opcje z rozwijanych list.

2. Według statusów – przykładowo: aby w oknie wyświetlone zostały pozycje ze statusem Przetwarzane, należy kliknąć na ikonę , a lista zamówień zostanie automatycznie posortowana według zadanego kryterium. Wybrany status będzie wyróżniony szarym tłem. Aby wyłączyć filtrowanie według danego statusu wystarczy na niego kliknąć. Aby wyczyścić opcje filtrowania, należy wybrać Wyczyść filtry.  

3. Według kolumn: numer, data utworzenia i data wystawienia.


Rys. 4. Filtrowanie listy zamówień