8. Zamówienia centralne

Parent Previous Next

Opcja Zamówienia centralne służy do podglądu zamówień pakietowych "zamkniętych" zamówienia wysłane z centrali do apteki, zablokowane do edycji po stronie apteki. Podczas wysyłania zamówienia pakietowego do apteki, użytkownik decyduje czy zapotrzebowanie ma być wysłane jako zamknięte, czy otwarte.


Rys. 1. Wybranie rodzaju zamówienia


Funkcjonalność jest dostępna z poziomu modułu Zarządzanie dostawami. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno z listą zamówień wysłanych do aptek:


Rys. 2. Zamówienia centralne


Zamówienia podzielone są na kolumny:


Dostępne akcje
Rys. 3. Zmiana konfiguracji zamówienia


Dane wyróżnione na niebiesko można edytować (numer zamówienia, data wystawienia, dostawca, punkt sprzedaży, towar, ilość zamawiana).

W dolnej części okna użytkownik może zobaczyć szczegóły dotyczące wybranych pozycji oraz zmienić ilość zamawianą. Dodatkowo po kliknięciu na opis danego towaru wyświetlone zostaną trzy zakładki, dostarczające dodatkowych informacji na temat wybranej pozycji:


Rys. 4. Informacje o zamówieniu - zakładka OgólneRys. 5. Informacje o zamówieniu - oferty od dostawców


Rys. 6. Informacje o zamówieniu - towar w punktach sprzedaży

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, należy wybrać przycisk powrotu do głównego menu:


Rys. 7. Przycisk powrotuKażde zamówienie można rozwinąć za pomocą przycisku  :


Rys. 8. Rozwinięcie wybranego zamówienia


Po rozwinięciu można zobaczyć szczegóły danego zamówienia: nazwa zamówionego towaru, BLOZ, Id, postać, dawka, opakowanie i ilość zamawiana.


FiltrowanieListę zamówień można przeszukiwać za pomocą opcji dostępnych po wybraniu przycisku Pokaż filtry:


Rys. 9. Filtrowanie zamówień


1. Zamówienia można filtrować według punktów sprzedaży i dostawców – wybierając właściwe opcje z rozwijanych list.

2. Filtrowanie według statusów – aby wyświetlić pozycje zatwierdzone w centrali i przetworzone przez aptekę, należy kliknąć i . Statusy wybrane przez użytkownika wyróżnione będą szarym tłem. Aby wyłączyć filtrowanie według danego statusu wystarczy na niego kliknąć. Aby wyczyścić opcje filtrowania, należy wybrać Wyczyść filtry.  

3. Filtrowanie według kolumn: numer, data utworzenia i data wystawienia.