7.3. Dodanie nowego prospektu

Parent Previous Next


1. Aby utworzyć nowy prospekt, należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Prospekty zamówień > Nowy:


Rys. 1. Tworzenie nowego prospektu


Aby utworzyć prospekt, należy określić kryteria zamówienia, pola Symbol, Opiekun i Termin potwierdzenia są automatycznie uzupełniane, lecz można je edytować. Pola wymagane to: Towary i Punkty sprzedaży, pole opcjonalne: Dostawcy. Po uzupełnieniu pól wymaganych, wyświetlona zostanie dodatkowa opcja: Ilości sugerowane. Funkcjonalność wspomaga użytkownika w obliczeniu sugerowanych ilości towarów na podstawie analizy sprzedaży. Po wybraniu opcji wyświetlone zostaną dodatkowe pola:


Rys. 2. Automatyczne obliczenie "ilości sugerowanych"


Aby skorzystać z opcji, należy określić jaki okres sprzedaży ma być uwzględniany w analizie – zakres dat można wprowadzić ręcznie lub wybrać przycisk:


Rys. 3. Wybór dat do analizyDo wyboru są trzy opcje:

  1. Według dni zatowarowania (dni) – okres, na który chcemy zatowarować aptekę (liczbę dni należy wpisać w pole Dni zapasu).
  2. Analiza ostatnich 7 dni – ilości sugerowane zostaną wyliczona na podstawie analizy sprzedaży z ostatnich siedmiu dni.
  3. Analiza ostatnich 30 dni – ilości sugerowane zostaną wyliczone na podstawie analizy sprzedaży z ostatnich trzydziestu dni.

Po wybraniu jednej z opcji należy kliknąć Przelicz.

Jeżeli użytkownik chce, aby wyliczone ilości towarów zostały rozłożone proporcjonalnie do dni zatowarowania, można skorzystać z przycisku: . Po określeniu parametrów, należy wybrać Przelicz. Program obliczy ilości sugerowane (kolumna Ilości sugerowane) na podstawie wprowadzonych parametrów.  


Towary oraz punkty sprzedaży, które użytkownik wybrał podczas wprowadzania parametrów prospektu, przestawione będą w dolnej części okna w dwóch zakładkach:Rys. 4. Pozycje prospektu


W pierwszej zakładce znajduje się lista towarów wybranych przez użytkownika z podziałem na kolumny:


Kolumny, których pozycje można edytować to: Cena detaliczna, Cena zakupu netto oraz Ilość sugerowana. Jeżeli użytkownik skorzystał z opcji automatycznego obliczenia Ilości sugerowanych na podstawie analizy sprzedaży, to kolumna z tymi wartościami powinna być już uzupełniona, jednak dane można edytować. Przykładowo, aby zmienić ilość sugerowaną dla danego towaru, należy kliknąć w pole z wyliczoną wartością w kolumnie Ilość sugerowana. Po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie dodatkowe pole edycyjne:


Rys. 5. Uzupełnienie "Ilości sugerowanej"Ilość towaru do zamówienia można wpisać ręcznie lub skorzystać z opcji:Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą znaku :


Rys. 6. Rozwinięcie pozycji na liście


Po rozwinięciu wyświetlone zostaną punkty sprzedaży, do których prospekt zostanie wysłany. Z tego poziomu można ręcznie zmienić Ilość sugerowaną dla każdej apteki osobno oraz wprowadzić Ilość minimalną.


Ilość minimalna – minimalna ilość do zamówienia. Farmaceuta (korygując dane po stronie apteki) nie będzie mógł wpisać wartości mniejszej niż minimalna. Jeżeli kolumna nie zostanie uzupełniona, to farmaceuta będzie mógł dowolnie skorygować liczbę towarów w prospekcie. Edycja tego pola jest możliwa tylko dla prospektu ze statusem Nowy.

Należy jednak pamiętać, że ostateczny kształt prospektu zależy od osoby zarządzającej po stronie KS-OmniPhram.


W drugiej zakładce Punkty sprzedaży wyświetlone są apteki, do których prospekt zostanie wysłany. Lista podzielona jest na kolumny:


Każdą pozycję na liście można rozwinąć i zobaczyć w rozbiciu na poszczególne towary:

Rys. 7. Zakładka "Punkty sprzedaży"


Z poziomu zakładki można edytować pola: Minimum logistyczne, Ilość minimalna i Ilość sugerowana.


Kolumna Minimum logistyczne domyślnie jest pusta, użytkownik może ją edytować i uzupełnić, wpisując pożądaną minimalną wartość zamówienia. Gdy wartość zamówienia dla danej apteki jest niższa niż przyjęte minimum, to wiersz kolumny Wartość zamówienia (netto) odpowiadający danemu punktowi sprzedaży, będzie podświetlony na czerwono:


Rys. 8. Wartość zamówienia nie spełnia minimum logistycznego


Po rozwinięciu apteki na liście ukazują się dodatkowe pola do edycji: Ilość minimalna i Ilość sugerowana. Listę można filtrować według każdej z kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry.

3. Po sprawdzeniu wszystkich parametrów, prospekt można wysłać do aptek – należy kliknąć Zapisz, a następnie Opublikuj.

4. Prospekt zostaje wysłany do apteki i otrzymuje status Przekazany do apteki.


Rys. 9. Status


4. Jeżeli zarządzający siecią chce wysłać prospekt później, to klika Zapisz i wyjdź.