1.1. Kokpit managerski

Parent Previous Next


Raport Kokpit menadżerski przedstawia wartości statystyczne i trendy, które obrazują ogólną kondycję całej sieci aptek w porównaniu do danych historycznych. Raport można wyświetlić po wejściu do modułu Analityka > Kokpit menedżerski.


Rys. 1. Raport kokpit menedżerski


Domyślnie raport przedstawia dane z bieżącego miesiąca w porównaniu do analogicznego okresu w miesiącu poprzedzającym w skali całej sieci aptek. Parametry raportu można zawęzić do wybranego okresu analizy, punktów sprzedaży oraz do konkretnych aptek (Filtrowanie).

Analizowane dane:


Analizując raport warto skorzystać z dodatkowych opisów, pojawiających się po skierowaniu kursora na poszczególne wskaźniki:
Rys. 2. Dodatkowe opisy