Tabele rabatowo-marżowe

Parent Previous Next

Tabele rabatowo marżowe pozwalają określić, jaki procent marży będzie obowiązywał w danym przedziale rabatowym dla określonej grupy towarów. Dzięki takiemu rozwiązaniu wycena towarów może być lepiej dopasowana do polityki wyceny przyjętej w sieci.


Jak łatwo dodać nową tabelę rabatowo marżową?1. Polityka cenowa > Strategie marżowe > Zarządzaj tabelami rabatowo marżowymi:


Rys. 1. Tabele rabatowo-marżowe


2. Aby dodać nową tabelę marżową, należy wybrać opcję Nowa tabela rabatowo-marżowa:


Rys. 2. Nowa tabela3. W oknie definiowania nowej tabeli zaokrągleń konieczne jest określenie nazwy tworzonej tabeli, np. TABELA 1:


Rys. 3. Dodanie nowej tabeli


4. Następnie należy kliknąć opcję Dodaj przedział, określić przedział rabatu 'od' i 'do' oraz wysokość marży procentowej:


Rys. 4. Dodawanie przedziału rabatowo marżowego


Aby zapisać wprowadzone parametry, należy wybrać przycisk .

Nowy przydział można dodać za pomocą przycisku Dodaj przedział. Aby edytować parametry przedziału, należy na niego kliknąć. Aby usunąć wybraną pozycję, należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać Usuń przedział.

Użytkownik może utworzyć dowolną ilość przedziałów w tabeli.

Rys. 5. Przedziały rabatowo-marżowe5. Po utworzeniu pożądanej liczby przedziałów, należy zapisać tabelę poprzez kliknięcie Zapisz. Jeżeli między przedziałami znajdują się luki, wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 6 Komunikat: luki w zakresachAby zapisać tabelę z lukami, należy wybrać Tak. Aby uzupełnić przerwy w zakresach rabatowych, należy wybrać Nie i wypełnić luki dodając nowe przedziały (za pomocą przycisku Dodaj przedział).


Akcje na tabelach marżowychDostępne są następujące akcje na tabelach rabatowo marżowych:


Istnieje możliwość przeszukania listy tabel według nazwy za pomocą przycisku Szukaj.