Jak korzystać z pomocy?

Previous Next

Niniejszy podrozdział jest krótkim opisem tego, w jaki sposób należy korzystać z systemu pomocy w systemie KS-OmniPharm. Instrukcja użytkownika w wersji pdf dostępna jest pod adresem: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm-PodrecznikUzytkownika.pdf. Aby wyświetlić pomoc w przeglądarce internetowej, należy kliknąć na pomoc, która znajduje się w prawym dolnym rogu w systemie:Rys.1 Pomoc


Po wybraniu opcji wyświetli się instrukcja użytkownika w nowej karcie, w przeglądarce, w której otwarty jest system KS-OmniPharm.Sposoby poruszania się po instrukcji użytkownika1. Po otwarciu instrukcji, po lewej stronie okna widoczny jest spis treści. Poprzez kliknięcie na znak '+' można rozwinąć rozdziały instrukcji tak, aby zobaczyć zawarte w nich podrozdziały. Na Rys.2 spis treści zakreślono na czerwono:


Rys.2 Spis treści instrukcji


Aby przejść do wybranego rozdziału lub podrozdziału z poziomu spisu treści, wystarczy kliknąć na jego nazwę w spisie.


2. Do przechodzenia pomiędzy kolejnymi rozdziałami/ podrozdziałami instrukcji - oprócz spisu treści - można użyć mechanizmu nawigacji:


Rys.3 Mechanizm nawigacji


W górnej części okna widać, że aktualnie użytkownik znajduje się w podrozdziale 1.5.1 Zarządzanie procesami niedostarczonymi do aptek - pod nazwą bieżącego rozdziału znajduje się ścieżka rozdziałów nadrzędnych. Do każdego z nich można przejść klikając na jego nazwę.

3. W niektórych miejscach instrukcji znajdują się odnośniki, dzięki którym można przejść do innych części instrukcji, gdzie szerzej opisane jest dane zagadnienie:


Rys.4 Odnośniki


Odnośniki są podkreślone i wyróżnione niebieskim kolorem. Wystarczy kliknąć na dany odnośnik, aby przejść do określonej strony.


4. Istnieje możliwość przeszukiwania instrukcji według określonych słów bądź fraz poprzez wykorzystanie opcji Szukaj w przeglądarce:


Rys.6 Opcja wyszukiwania


Po wpisaniu poszukiwanej frazy w pole edycyjne i kliknięcie ENTER, w dolnej części okna wyświetlone zostaną rezultaty wyszukiwania.