Giełda pomysłów

Previous Next

Giełda pomysłów jest serwisem stworzonym dla użytkowników naszych produktów, posiadających aktualną asystę. Dostęp do serwisu może wymagać podania identyfikatora KAMSOFT oraz hasła dostępowego.

Serwis umożliwia:


Funkcjonalność jest dostępna z poziomu strony głównej:


Rys. 1. Giełda pomysłów


Po wybraniu opcji, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę Giełdy pomysłów:


Rys. 2. Giełda pomysłów – Produkty KS-OmniPharm


Strona składa się z dwóch zakładek:

Listę zgłoszeń można filtrować wybierając opcję z listy rozwijanej:

Ostatnio dodane – filtrowanie listy zgłoszeń w kolejności od najnowszych do najstarszych.

Ostatnio zaakceptowane – pokazuje zgłoszenia zaakceptowane do realizacji, w kolejności od najnowszych do najstarszych.

Ostatnio zamknięte – pokazuje zgłoszenia zrealizowane lub nieprzeznaczone do realizacji, w kolejności od ostatnio zamkniętych.

Zrealizowane – pokazuje zgłoszenia zrealizowane.

Z największą ilością głosów – pokazuje wszystkie zgłoszenia niezamknięte, w kolejności od zgłoszeń z największą ilością głosów.


Rys. 3. Opcje filtrowania


Z poziomu zakładki można oddać głos na wybrane zgłoszenie, za pomocą przycisku głosuj:


Rys. 4. Oddanie głosu na zgłoszenie


Aby przejrzeć w całości dane zgłoszenie, wystarczy je zaznaczyć. Z tego poziomu można sprawdzić szczegóły zgłoszenia, pobrać ewentualne załączniki, a także oddać swój głos. Przykładowe zgłoszenie:


Rys. 5. Przykładowe zgłoszenie
Nowe zgłoszenie można dodać z poziomu zakładek: Przeglądanie zgłoszeń oraz Zgłoszone przeze mnie:


Rys. 6. Miejsce dodawania zgłoszeń


Po wybraniu opcji pojawi się formularz do wypełnienia:


Rys. 7. Nowe zgłoszenie


Aby wysłać zgłoszenie, należy uzupełnić pola:


Szczegóły zgłoszenia:

Nowa funkcjonalność – opcja zalecana dla użytkownika, który zgłasza propozycję nowej funkcjonalności, której nie ma w pakiecie produktów oferowanych przez system.

Zmiana działania – opcja zalecana dla użytkownika, który zgłasza uwagi lub propozycje zmian dotyczące już istniejącej funkcjonalności systemu.


Zapisz zmianę – za pomocą przycisku można dodać zgłoszenie. Po zapisaniu zgłoszenie automatycznie otrzymuje jeden głos oraz status głosowanie.

Anuluj – za pomocą przycisku można zrezygnować z tworzenia zgłoszenia.