4.5. Wysyłanie zamówienia pakietowego

Parent Previous Next

Przygotowane zamówienie pakietowe można wysłać do: producenta, dostawcy oraz do aptek. Wysyłanie jest możliwe z kilku miejsc w module:

Rys. 1. Wysyłanie zamówieniaRys. 2. Akcje dostępne z poziomu menu podręcznegoRys. 3. Wysyłanie w trybie edycji zamówienia


Wysyłanie do aptekZamówienie pakietowe można wysłać do aptek w dwóch formach:

1. jako zamówienie otwarte – możliwe do edycji w aptekach,

2. jako zamówienie zamknięte – wysyłane zamówienie jest zablokowane do edycji w aptece.


Po wybraniu opcji Wyślij > do aptek wyświetlone zostanie okno:


Rys. 4. Wysyłanie w trybie edycji zamówienia


Wysyłanie do producenta i dostawcyPo wybraniu opcji Wyślij > do producenta lub Wyślij > do dostawcy, wyświetlone zostanie okno, z poziomu którego można pobrać plik CSV z parametrami zamówienia:


Rys. 5. Pobieranie pliku CSV


Plik należy pobrać i zapisać. Można go dołączyć do wiadomości e-mail do dostawcy bądź producenta.