2.2. Strona grup towarowych

Parent Previous Next

Strona grup towarowych w KS-OmniPharm jest dostępna po wejściu do modułu Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj grupami towarów wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Grupy towarowe


Po kliknięciu na nazwę dalej grupy, w prawej części okna wyświetlony zostanie jej skład. Lista towarów podzielona jest na kolumny: Id towaru, BLOZ, Nazwa towaru, Postać, Dawka, Opakowanie.

Lista grup podzielona jest na następujące kolumny:


Nazwy grup, które są "wyszarzone" sygnalizują, że dana grupa jest zablokowana do edycji. Blokadę tę można włączyć podczas tworzenia grupy lub w trybie edycji - po zaznaczeniu pola wyboru zmiana składu grupy oraz jej skopiowanie nie będzie możliwe:


Rys. 2. Blokada zmiany składu


Przy każdej pozycji na liście znajduje się "menu podręczne" za pomocą którego można przejrzeć historię zmian w danej grupie oraz publikacje (jeżeli grupa została wysłana do aptek):


Rys. 3. Menu podręczne


Po wybraniu opcji Historia zmian wyświetlone zostanie okno:


Rys. 4. Historia zmian w grupie


W oknie znajduje się lista zmian podzielona na kolumny:

Każdą pozycję na liście można rozwinąć, aby zobaczyć szczegóły. Przykładowo:


Rys. 5. Szczegóły zmian


Na powyższym rysunku widać, że w dniu 2019-01-11 grupa była edytowana i dodano do niej dwa towary. Listę zmian można przeszukiwać według każdej z kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry.

Aby powrócić do okna głównego, należy kliknąć na przycisk powrotu znajdujący się w górnej części okna.


Po wybraniu opcji Pokaż publikacje użytkownik może sprawdzić status publikacji danej grupy w poszczególnych punktach sprzedaży:


Rys. 6. Status publikacji w punktach sprzedaży


Jeżeli wystąpił błąd podczas wysyłania grupy do aptek, można wysłać grupę ponownie. W tym celu należy kliknąć menu podręczne > Wyślij ponownie (opcja jest niedostępna jeżeli status jest oczekujący i prawidłowy):


Rys. 7. Ponowne wysłanie grupy do aptek


Akcje na grupach towarowychDostępne są następujące akcje na grupach towarowych:


Rys. 8. Eksport grupy z całą strukturą

Po wejściu do grupy, w której znajdują się towary usunięte (ukryte), użytkownik zostanie o tym poinformowany:


Rys. 9. Obsługa towarów ukrytych


Jeżeli użytkownik chce usunąć towar, wybiera Usuń, a jeżeli chce go pozostawić (np. na potrzeby analizy danych historycznych), klika Przypomnij później.


Opis synchronizacji grup towarowych w rozwiązaniach KS-ZSA oraz KS-OmniPharm znajduje się w Synchronizacja grup towarowych.