2.2. Jak łatwo dodać nową rekomendację?

Parent Previous Next


Poniżej krótki opis dodawania nowej rekomendacji.


Jak dodać nową rekomendację?1. Zarządzanie dostawami > Rekomendacje > Nowa.

2. W kroku 1. należy uzupełnić opis, a następnie określić kolor wyróżnienia oraz miejsce wyświetlania rekomendacji.

3. Kolejną czynnością jest wybranie towarów, które mają zostać objęte rekomendacją – krok 2.

4. Aby wskazać czas obowiązywania rekomendacji należy przejść do kroku 3.

5. W kroku 4 należy wybrać punkty sprzedaży, do których rekomendacja zostanie wysłana.

6. Podsumowanie wszystkich ustawień można zobaczyć w kroku 5. Aby zapisać rekomendację i wysłać ją do aptek, należy kliknąć Zapisz.

6. Po zapisaniu, rekomendacja zostanie rozesłana do wybranych aptek (w aptekach rekomendację odbierze zainstalowana aplikacja dostępowa) (Rekomendacje w aptece).

7. W KS-OmniPharm zaleca się sprawdzić, czy rekomendacja została poprawnie odebrana w aptekach. Jeżeli posiada status poprawny - , to proces tworzenia i przesłania rekomendacji można uznać za zakończony poprawnie.