1. Zarządzanie blokadami zamawiania

Parent Previous Next


Opcja zarządzaj blokadami zamawiania umożliwia określenie, które towary mają zostać zablokowane podczas zamawiania bądź przyjmowania na magazyn. Można także określać od których dostawców nie można zamawiać bądź przyjmować na stan.  Istnieje możliwość stworzenia blokady zarówno na towary jak i dostawców, na same towary bądź na samych dostawców


W rozdziale Zarządzaj blokadami zamawiania znajdziemy: