1.1. Jak rozpocząć pracę z blokadami ?

Parent Previous Next


Poniżej opis jak łatwo i szybko zacząć pracę z blokadami zamawiania.


Jak rozpocząć pracę z blokadami zamawiania?1. W KS-OmniPharm strona blokad zamawiania wyświetla się po wejściu do modułu zarządzanie dostawami > zarządzaj blokadą zamawiania.

2. Aby móc przesyłać blokady z KS-OmniPharm do aptek, wymagana jest zainstalowana aplikacja dostępowa KS-OmniPharm w każdej aptece (Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?) oraz poprawnie działająca usługa ApwiRapService.

3. Można rozpocząć pracę z blokadami.


Ewentualne problemy z działaniem sprzedaży wiązanej opisane są w Problemy.