1.1. Kontrola komunikacji z punktami sprzedaży

Parent Previous Next

Z poziomu KS-OmniPharm można kontrolować działanie aplikacji dostępowej we wszystkich aptekach w sieci. Dzięki temu w jednym miejscu można łatwo sprawdzić, czy wszystkie apteki mają poprawnie działającą usługę (Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?). Po wybraniu w menu głównym modułu Zarządzanie aptekami -> Manager sieci aptek wyświetlona zostanie lista aptek wraz z informacjami diagnostycznymi:


Rys. 1. Lista aptek z informacjami diagnostycznymiRys. 2. Błąd w działaniu aktualizatora oraz w działaniu usługi iRap
Punkty sprzedaży można filtrować według wszystkich kolumn po wybraniu przycisku Pokaż filtry:


Rys. 3. Filtrowanie


Dodatkowo listę punktów sprzedaży (wraz z pozostałymi kolumnami) można wyeksportować do pliku za pomocą przycisku Eksport.


Istnieje możliwość zmiany nazwy punktu sprzedaży poprzez kliknięcie na nazwę apteki. Po wpisaniu nowej nazwy, należy potwierdzić zmiany:


Rys. 3. Zmiana nazwy apteki


W przypadku korzystania z mieszanego sposobu zarządzania siecią można zmieniać rodzaj sterowania procesami w aptece, czy po BLOZ czy po kodzie CKT (jeżeli użytkownik ma nadane uprawnienie do korzystania z opcji PSP_STPRPZmień tryb pracy kartoteki).


Aby zmienić tryb pracy kartoteki, należy zaznaczyć punkty sprzedaży, w których użytkownik chce zmienić tryb pracy kartoteki, a następnie wybrać Zmień tryb pracy kartoteki. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać jedną z opcji:


Rys. 4. Zmiana trybu pracy kartoteki