Zapas magazynowy w dniach / Średni termin płatności

Parent Previous Next

Wskaźnik Zapas w dniach i średni termin płatności składa się z dwóch miar:


Rys. 1. Zapas magazynowy w dniach / Średni termin płatności


Po kliknięciu Szczegóły wyświetlony zostanie raport prezentujący wyniki:


Rys. 2. Zapas magazynowy - raport szczegółowy


Raport składa się z kolumn:


Informacje, które można uzyskać z raportu:

Przykładowo: średni termin płatności w skali całej sieci wynosi: 38 dni, zapas magazynowy: 78 dni – dane wskazują, że zarządzający dokonuje płatności za towar przed jego sprzedażą.


Przykładowe wyniki:


Przykładowa interpretacja wyników:

1 apteka wskazuje wynik dla zapasu w dniach taki jak średni termin płatności (34 dni), 1 apteka prezentuje wynik zbliżony, wartość (39 dni zapas w dniach : 38 dni termin płatności).

Najwyższy zapas w dniach wynosi 72 dni, wobec średniego terminu płatności wynoszącego 34 dni co stanowi różnicę 38 dni.


Aby trafniej zdefiniować obszary do optymalizacji, warto uszczegółowić analizę (np. wyliczenie zapasu w dniach dla konkretnej kategorii, producenta – patrz: Filtrowanie).