Zakupy / Sprzedaż

Parent Previous Next

Wskaźnik Zakupy / Sprzedaż – jest to zależność wartości zainwestowanej w zakupy wobec wartości rzeczywistej sprzedaży (wg cen zakupu netto).


Rys. 1. Zakupy / sprzedaż


Po kliknięciu Szczegóły wyświetlony zostanie raport prezentujący wyniki:


Rys. 2. Zakupy / sprzedaż - raport szczegółowy


Raport składa się z kolumn:


Informacje, które można uzyskać z raportu:


Bieżąca obserwacja wyników pozwala na odpowiednio wczesne zdiagnozowanie przeszacowań i podjęcie działań mających na celu utrzymanie płynności finansowej, lecz nie tylko. Stanowi również materiał niezbędny do oceny przed przystąpieniem do rozmów dotyczących renegocjacji aktualnych terminów płatności i / lub weryfikacji stanu faktycznego (np. kontrakt z partnerem biznesowym umożliwia rozliczenie płatności po 120 dniach, a w rzeczywistości płatność jest dokonywana po 60 dniach).