Synchronizacja grup towarowych

Parent Previous Next

W ramach integracji KS-ZSA oraz KS-OmniPharm można uruchomić synchronizację grup towarowych.


UWAGA! Synchronizacja grup towarowych dostępna jest w ramach integracji częściowej jak i całkowitej.


Jak ustawić synchronizację grup towarowych?1. Aby uruchomić synchronizację grup towarowych w obu rozwiązaniach KS-ZSA i KS-OmniPharm, należy uruchomić w KS-ZSA funkcję w 61.Admin > Inne > Integracja KS-OmniPharm i zaznaczyć opcję integracji grup (Rys.1):


Rys. 1. Integracja grup towarowych


UWAGA! W przypadku NIE włączenia powyższej opcji integracji, wysyłanie grup z KS-OmniPharm będzie możliwe tylko w przypadku integracji całkowitej. Wówczas przy wysłaniu grupy towarowej do aptek z KS-OmniPharm, grupa wysłana zostanie również do KS-ZSA.


2. Po włączeniu opcji integracji grup (Rys.1), w KS-OmniPharm na liście grup będą widoczne następujące kolumny (Rys.2):


Rys. 2. Synchronizacja grup


3. Grupy towarowe można tworzyć z poziomu KS-OmniPharm i aby wysłać grupę do KS-ZSA, należy wybrać opcję "synchronizacja". Wówczas w kolumnie "synchronizowana" pojawi się znacznik - .


Synchronizacja oznacza, że grupa będzie widoczna w obu rozwiązaniach oraz, że grupę można zmieniać zarówno w KS-OmniPharm jak i KS-ZSA. Zmiany na grupie będą się automatycznie przesyłać pomiędzy KS-OmniPharm i KS-ZSA.

Utworzoną grupę można do aptek wysłać bądź z poziomu KS-OmniPharm bądź KS-ZSA. Aby wysłać grupę z poziomu KS-OmniPharm, należy wybrać opcję "dystrybuuj" - wówczas pojawi się znacznik - w kolumnie "wysłana przez OmniPharm". Gdy grupa zostanie rozesłana z KS-ZSA to  pojawi się znacznik - w kolumnie "wysłana przez ZSA".

UWAGA! Grupy towarowe można rozsyłać do aptek z jednego miejsca - albo z KS-ZSA albo z KS-OmniPharm.


4. Grupy towarów w KS-ZSA będą widoczne w module 52 Kartoteki > Grupy > Grupy towarów.

W momencie tworzenia grupy pojawią się do wyboru opcje, które pozwolą określić skąd będzie rozsyłana grupa oraz czy będzie synchronizowana z KS-OmniPharm (Rys.3).


Rys. 3. Tworzenie grupy w KS-ZSA