Struktura czasu magazynowania

Parent Previous Next

Wskaźnik Struktura czasu magazynowania składa się z dwóch miar:


Rys. 1. Struktura czasu magazynowania


Po wybraniu przycisku Szczegóły wyświetlony zostanie raport:


Rys. 2. Struktura czasu magazynowania - raport szczegółowy


Raport składa się z następujących kolumn:


Każdy okres magazynowania można rozwinąć, aby sprawdzić jak przedstawia się zapas dla poszczególnych aptek w danym przedziale czasowym:


Rys. 3. Prezentacja wyników dla poszczególnych aptek


Informacje, które można uzyskać z raportu:


Analiza wskaźnika wspiera możliwość podjęcia działań korygujących, mających na celu zredukowanie ilości towarów zalegających, a także wypracowanie best practice. Dodatkowo miary stanowią istotną informację dla działu zakupów.