Stany magazynowe aptek

Parent Previous Next

Raport Stany magazynowe aptek pozwala na ocenę kondycji poszczególnych aptek na tle całej sieci. Raport dostarcza informacji dotyczących wartości magazynów oraz średniego czasu magazynowania.

Raport można wygenerować po wejściu do modułu Analityka > Magazyn > Stany magazynowe aptek.


Rys. 1 Raport według stanu magazynowego



W pierwszym kroku należy wybrać punkty sprzedaży, dla których ma zostać wygenerowany raport. Można wybrać wszystkie apteki lub wybrane punkty. Aby wygenerować raport należy wybrać przycisk Generuj raport.

Przykładowy raport:


Rys. 2 Przykładowy raport według stanu magazynowego


Raport zawiera:

  1. Wartości magazynu w cenach zakupu netto i cenach detalicznych brutto.
  2. Średni czas magazynowania poszczególnych aptek w porównaniu do średniego czasu magazynowania w sieci.
  3. Listę aptek, dla których zostały wygenerowane dane. Lista podzielona jest na kolumny, według których można filtrować dane za pomocą przycisku Pokaż filtry.