Przyciski

Parent Previous Next


Przyciski w systemie KS-OmniPharm służą do wywoływania różnych funkcji. Każdy przycisk w systemie posiada charakterystyczną dla siebie ikonę, nazwę i przypisaną funkcję. Aby wywołać tę funkcję, należy kliknąć przycisk lewym klawiszem myszy.


Rys.1 Przyciski


Przykłady przycisków:


W niektórych miejscach w systemie znajduje się również przycisk Akcje, który umożliwia przejście do innego miejsca w systemie w celu wykonania jakieś czynności, która aktualnie może się przydać użytkownikowi. Na przykład podczas dodawania towarów w trakcie tworzenia sugestii sprzedaży, można przejść do kartoteki towarowej (Zarządzaj towarami) lub dodać nową kartę towarową (Dodaj nowy towar):


Rys.2. Przycisk "Akcje"