Pola wyszukiwania i wyboru

Parent Previous Next


System wyszukiwania działa podobnie w całym systemie KS-OmniPharm. Dostępne są dwa rodzaje pól wyszukiwania:


Pole szukaj umożliwia przeszukiwanie elementów z listy wg wybranego kryterium (kryteria określone są w podpowiedzi oznaczonej ikoną - ). Jeśli w polu zostanie wpisany ciąg liter lub cyfr, lista zostanie zawężona do pozycji, które zawierają wpisaną wartość. Przefiltrowanie odbywa się automatycznie po wpisaniu wartości w pole. Przykładowo, na Rys.1 widać, że po wpisaniu słowa "tabletki" w pole "szukaj", lista zostaje zawężona do towarów zawierających słowo "tabletki".


Rys.1 Pole szukaj


Pole szukaj z rozwijaną listą opcji, zawierające ikonę . Umożliwiają wyszukiwanie i wybieranie szukanych elementów na dwa sposoby:


Rys. 2. PodpowiedziRys. 3. Okno wyboru


Aby wybrać opcję z rozwijanej listy, wystarczy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy lub (poruszając się za pomocą strzałek) zatwierdzić klawiszem ENTER.