Parametry strategii marżowej - dodatkowe informacje

Parent Previous Next

­Dane wpisane w pierwszy punkt kreatora strategii – 1. Parametry, mają wpływ na wyliczanie cen detalicznych towarów podczas ich przyjęcia na magazyn.


Rys. 1. Parametry strategii marżowej


1. Sposób obliczania marży:

2. Sposób zaokrąglania ceny – z rozwijanej listy można wybrać sposób zaokrąglania cen wyliczonych na podstawie strategii marżowych. Użytkownik ma wyboru gotowe wzorce zaokrąglania oraz możliwość wybrania tabeli zaokrągleń. Tabela zaokrągleń pozwala określić do jakich końcówek mają być zaokrąglane ceny w wybranych przedziałach cen detalicznych.

3. Priorytet ceny:

4. Procent rabatu hurtowni – jeżeli zastosowano rabat hurtowni na cenie zakupu, to za pomocą opcji można określić jaka część rabatu hurtowni pozostanie w aptece, a jaka zostanie przekazana pacjentowi:

Limit, do którego rabat hurtowni dzielony jest pomiędzy aptekę i pacjenta – za pomocą opcji można wyznaczyć granicę, do której będzie obowiązywał podział rabatu hurtowni pomiędzy aptekę a pacjenta. Powyżej ustalonej wartości limitu rabat hurtowni pozostanie w aptece. Limit jest uwzględniany tylko wtedy, gdy jego wartość jest mniejsza niż wyliczony rabat dla pacjenta (wartość obliczona na podstawie rabatu przyznanego przez hurtownie oraz procentu rabatu przekazywanego dla pacjenta). Limit jest uwzględniany tylko wtedy, gdy jest mniejszy niż procent rabatu hurtowni przekazywany dla pacjenta. Przykładowo:Procent rabatu hurtowni przekazywany dla pacjenta: 80% z 70% to 56%.

56%>40% – limit jest mniejszy od obliczonej wartości, zatem wartość rabatu dla pacjenta zostanie obliczona na podstawie limitu.


UWAGA! Parametry: sposób obliczania marży, sposób zaokrąglania cen, procent rabatu dla apteki i dla pacjenta oraz limit mają zastosowanie dla warunków: SPM, DMR, STM i SRM.