Jak sprawdzić dostęp do usług KS-OmniPharm w aptece?

Previous Next

W systemie aptecznym istnieje możliwość sprawdzenia dostępności do usług KS-OmniPharm.


Jak sprawdzić w aptece, do jakich usług KS-OmniPharm mamy dostęp?1. W systemie aptecznym w module 41.Admin > 4. Wizytówka > Ctrl+4 Licencja wybieramy opcję [F6] KS-OMNIPHARM:


Rys. 1. Opcja KS-OMNIPHARM


2. Wyświetli się okno z informacją, do jakich usług KS-OmniPharm mamy dostęp i kiedy upływa ich termin ważności (Rys.2):


Rys. 2. Dostęp do usług KS-OmniPharm


UWAGA! W sytuacji, gdy w aptece pojawi się komunikat "Brak dostępu do usług KS-OmniPharm", można spróbować przesłać ponownie odpowiednie ustawienia z poziomu KS-OmniPharm. Należy wówczas wejść do manager sieci aptek, zaznaczyć aptekę i kliknąć prawym przyciskiem myszy "wyślij ustawienia konfiguracji do punktu sprzedaży".