Import z przeglądarki Mozilla Firefox

Parent Previous Next

1. W pierwszym kroku należy kliknąć w menu przeglądarki Mozilla Firefox, a następnie wybrać Opcje:


Rys. 1. Menu przeglądarki


2. Po wybraniu opcji zostanie wyświetlone zostanie okno ustawień. Aby wyświetlić opcje dotyczące certyfikatów, należy wybrać zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo:


Rys. 2. Zakładka "Prywatność i bezpieczeństwo"


Po przewinięciu wyświetlonej strony na dół, wyświetlone zostaną opcje dotyczące certyfikatów:


Rys. 3. Certyfikaty


3. Aby zaimportować certyfikat, należy kliknąć na opcję Wyświetl certyfikaty, a następnie Importuj:


Rys. 4. Menedżer certyfikatów


4. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać zapisany plik z certyfikatem.

UWAGA! Najlepiej zaznaczyć opcję "Wszystkie pliki", aby mieć pewność, że plik z certyfikatem będzie widoczny:


Rys. 5. Wybór certyfikatu


Po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie okno, w którym należy wpisać hasło otrzymane w e-mailu, a następnie potwierdzić przyciskiem Ok:


Rys. 6. Import certyfikatu


5. Zaimportowany certyfikat zostanie wyświetlony w oknie Menadżera certyfikatów:


Rys. 7. Pomyślnie wykonany import