Import z przeglądarki Internet Explorer

Parent Previous Next


1. Po wybraniu z menu przeglądarki Internet Explorer opcji Narzędzia (Atl+X) > Opcje internetowe, wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać zakładkę Zawartość, a następnie Certyfikaty:                                                                                

Rys. 1. Opcje internetowe                                                                                                                


Rys. 2. Certyfikaty


2. W wyświetlonym oknie można zaimportować certyfikat za pomocą przycisku Importuj:


       

Rys. 3. Importuj        


3. Po wybraniu opcji otworzy się okno kreatora importu certyfikatów, gdzie należy wybrać Dalej, a następnie kliknąć Przeglądaj:


       

Rys. 4. Import certyfikatu        UWAGA! Najlepiej zaznaczyć opcję "Wszystkie pliki", aby mieć pewność, że plik z certyfikatem będzie widoczny:


Rys. 5. Wybór certyfikatu


Należy wskazać zapisany certyfikat i kliknąć Otwórz.

4. W kolejnym kroku należy wpisać hasło dla klucza prywatnego otrzymane w e-mailu i zaznaczyć opcję wyróżnioną na poniższym rysunku:


Rys. 6. Hasło dla klucza prywatnego


Po odpowiednim ustawieniu, należy kliknąć Dalej.


5. W kolejnym kroku pojawia się informacja o magazynach certyfikatów – należy kliknąć Dalej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Następnie pojawi się etap kończenia pracy kreatora, w którym należy kliknąć Zakończ.

6. Po zakończeniu importu certyfikatu, powinna pojawić się informacja o pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu.

7. Można sprawdzić, czy certyfikat został faktycznie pomyślnie zaimportowany: Opcje internetowe > Certyfikaty > zakładka Osobisty:


Rys. 7. Zaimportowany certyfikat