Import z przeglądarki Google Chrome

Parent Previous Next

1. W pierwszym kroku należy kliknąć w menu przeglądarki Google Chrome, a następnie wybrać opcję Ustawienia:


Rys. 1. Ustawienia


2. Po wybraniu opcji zostanie wyświetlone zostanie okno Ustawienia. Aby wyświetlić opcje dotyczące certyfikatów, należy kliknąć w menu "Ustawienia":


Rys. 2. Menu główne


3. Następnie należy kliknąć na zakładkę Zaawansowane > Prywatność i bezpieczeństwo:


Rys. 3. Menu zaawansowane


4. Z poziomu zakładki Prywatność i bezpieczeństwo należy wybrać opcję Zarządzaj certyfikatami. Następnie, aby zaimportować certyfikat należy wybrać przycisk Importuj:


Rys. 4. Opcja zarządzania certyfikatami


5. Po Z poziomu wyświetlonego okna należy wybrać Przeglądaj i wskazać plik z certyfikatem:


       

Rys. 5. Import certyfikatu


UWAGA! Najlepiej zaznaczyć opcję "Wszystkie pliki", aby mieć pewność, że plik z certyfikatem będzie widoczny:


Rys. 6. Wybór certyfikatu


6.  Należy wskazać zapisany wcześniej certyfikat i kliknąć Otwórz.

7. W kolejnym kroku należy wpisać hasło dla klucza prywatnego otrzymane w e-mailu, zaznaczyć opcję wyróżnioną na poniższym rysunku i kliknąć Dalej.


Rys. 7. Hasło dla klucza prywatnego


5. W kolejnym kroku pojawia się informacja o magazynach certyfikatów – należy kliknąć Dalej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Następnie wyświetlony zostanie końcowy etap pracy kreatora, w którym należy kliknąć Zakończ.

6. Po zakończeniu importu, powinna pojawić się informacja o pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu.

7. Zaimportowany certyfikat pojawi się w oknie Certyfikaty (patrz: rys. 9).


Rys. 8. Zaimportowany certyfikat