IX. Najczęstsze problemy z procesami biznesowymi

Previous


Mogą wystąpić problemy z przesyłaniem bądź działaniem utworzonych w KS-OmniPharm procesów biznesowych.


Proces biznesowy

Problem

Porada

Strategie cenowe

Nie działają w aptece


1. Przeładowujemy moduł APW11 Sprzedaż, aby nowa strategia cenowa się zaczytała.

2. Jeżeli nadal nie działają strategie cenowe, należy sprawdzić w aptece, czy jest dostęp do usługi "Strategie cenowe". Można to sprawdzić w module 41.Admin > Wizytówka > Licencja > KS-OMNIPHARM.

3. Jeżeli jest dostęp do usług, należy sprawdzić czy promocja jest fizycznie w aptece. Sprawdzamy to w module 35-Strategie > Promocje.

4. Konieczne jest sprawdzenie, jakie warunki promocja powinna spełniać. Może być tak, że w trakcie sprzedaży, któryś z warunków nie został spełniony dlatego strategia nie zadziałała. Sprawdzamy dodatkowo poniższe opcje:

    • na karcie towaru może być blokada udzielania rabatów,
    • ustawiony warunek aby nie obniżać ceny poniżej ceny zakupu,
    • ustawiony warunek aby nie podwyższać ceny, gdy cena w dostawie jest niższa.

Sugestie sprzedaży

Nie działają w aptece

1. Przeładowujemy moduł APW11 Sprzedaż, aby nowa sugestia sprzedaży się zaczytała.

2. Jeżeli nadal nie działają sugestie, należy sprawdzić w aptece, czy jest dostęp do usługi "Sugestie sprzedaży". Można to sprawdzić w module 41.Admin > Wizytówka > Licencja > KS-OMNIPHARM.

3. Towary mogą nie posiadać stanu magazynowego, dlatego nie widać dla nich sugestii.

4. Może być tak, że towarów z sugestii nie ma w kartotece lokalnej.

5. Towary lokalne mogą nie mieć powiązania z towarami centralnymi bądź mogą mieć niewłaściwe kody BLOZ.

Sprzedaż wiązana

Nie działa w aptece
1. Przeładowujemy moduł APW11 Sprzedaż, aby nowa sprzedaż wiązana się zaczytała.

2. Jeżeli nadal nie działają sprzedaże, należy sprawdzić w aptece, czy jest dostęp do usługi "Sprzedaż wiązana". Można to sprawdzić w module 41.Admin > Wizytówka > Licencja > KS-OMNIPHARM.

3. System apteczny powinien być zaktualizowany- APMAN.exe powinien być w najnowszej wersji.

4. Towary mogą nie posiadać stanu magazynowego, dlatego nie widać okienka sprzedaży.

5. Towarów, które dodaliśmy do sprzedaży wiązanej, może nie być w kartotece lokalnej.

6. Towary lokalne mogą nie mieć powiązania z towarami centralnymi bądź mogą mieć niewłaściwe kody BLOZ.

7. Weryfikujemy, czy poprawnie są ustawione warunki sprzedaży wiązanej np. mogliśmy ustawić sprzedaż 2 produktów, a jedno z nich nie ma na stanie.

Strategie marżowe

Nie działają w aptece
1. Należy sprawdzić w aptece, czy jest dostęp do usługi "Strategie marżowe". Można to sprawdzić w module 41.Admin > Wizytówka > Licencja > KS-OMNIPHARM.

2. Należy sprawdzić, czy strategia marżowa jest fizycznie w aptece. Można to sprawdzić w module 35-Strategie > Centralne strategie marżowe.

3. System apteczny powinien być zaktualizowany- APMAN.exe powinien być w najnowszej wersji.

4. Towary lokalne mogą nie mieć powiązania z towarami centralnymi bądź mogą mieć niewłaściwe kody BLOZ.

Przeceny centralne

Nie działają w aptece

1. Należy sprawdzić w aptece, czy jest dostęp do usługi "Strategie marżowe". Można to sprawdzić w module 41.Admin > Wizytówka > Licencja > KS-OMNIPHARM.

2. Baza danych w aptece powinna być w najnowszej wersji.

3. Towarów, które dodaliśmy do przeceny, może nie być w kartotece lokalnej.

4. Towary lokalne mogą nie mieć powiązania z towarami centralnymi bądź mogą mieć niewłaściwe kody BLOZ.

Nie ma zastosowania przeceny

1. Jeżeli status przeceny jest poprawny- , a nie ma zastosowania, to sprawdzamy dokumenty przeceny w aptece. Może być tak, że przecena się wykonała, ale nie dotarło potwierdzenie jej wykonania.

2. Jeżeli nie ma dokumentu przeceny, to przecena z jakichś przyczyn się nie wykonała. Można spróbować zrestartować usługę ApwiRapService.

Blokady zamawiania

Nie działają w aptece

1. Należy sprawdzić w aptece, czy jest dostęp do usługi "Blokada zamawiania". Można to sprawdzić w module 41.Admin > Wizytówka > Licencja > KS-OMNIPHARM.

2. Należy sprawdzić, czy blokada jest fizycznie w aptece i czy jest aktywna. Można to sprawdzić w module 22 Kartoteki > Kartoteki > Towary > Centralne blokady zakupów i zamówień.

3. Towary lokalne mogą nie mieć powiązania z towarami centralnymi bądź mogą mieć niewłaściwe kody BLOZ.


Co oznaczają statusy procesów biznesowych?


status oczekuje na potwierdzenie-

1. Sprawdzamy działanie usługi KS-OmniPharm po stronie apteki, gdyż najprawdopodobniej jest zatrzymana. Problemy z usługą opisane są w dokumencie w punkcie 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm > 2. Usługa zatrzymana.

status błąd-

1. Sprawdzamy treść  błędu po najechaniu na ikonkę.

2. Błąd może wynikać np. z niezaktualizowanej bazy danych. Weryfikujemy aktualność bazy danych w aptece. Jeżeli wersja nie jest aktualna, dokonujemy aktualizacji systemu KS-AOW. Sprawdzamy przy tym również aktualność wersji aplikacji dostępowej KS-OmniPharm (w manager sieci aptek nieaktualna wersja oznaczona jest na czerwono).

3. Błędy mogą wynikać także np. z błędnego połączenia z bazą danych. Sprawdzamy problemy z usługą KS-OmniPharm po stronie apteki. Najczęstsze problemy z usługą opisane są w punkcie 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm.

Błąd  

"Nie można się połączyć z serwerem zdalnym " / "Unable to connect to the remote server.."

1. Przyczyną błędu jest zatrzymana usługa ApwiRapService. Należy uruchomić usługę, o czym można przeczytać w w dokumencie w punkcie 1.3. Problemy z usługą ApwiRapService > 2. Usługa zatrzymana.


Błąd  

"Upłynął limit czasu operacji" / "The operation has timed out"


lub


Błąd

"Nieprawidłowy identyfikator URI: nie można przeanalizować nazwy hosta. " / "Invalid URI: The hostname could not be parsed..."

1. Przyczyną błędu jest najprawdopodobniej problem z komunikacją między usługą KS-OmniPharm a usługą ApwiRapService. Usługi mogą być zainstalowane w dwóch różnych lokalizacjach. Instalacja usług zalecana jest na stanowisku serwerowym.

2.  Weryfikujemy, czy usługa ApwiRapService jest zainstalowana tam, gdzie usługa KS-OmniPharm. Jeżeli nie, to odinstalowujemy usługę ApwiRapService z innej lokalizacji. Aby zweryfikować numer stanowiska, na którym zainstalowana jest usługa ApwiRapService, sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Nr stanowiska na którym pracuje iRap". Należy odinstalować usługę z niepożądanego stanowiska. Lokalizację iRapa można także sprawdzić w logu KS-OmniPharm (\Ks-OmniPharm\Log). Powinna być tam zapisana informacja "Logowanie do serwisu IRAP http://xx.xx.x.xx:8000". Na podstawie adresu można ustalić miejsce instalacji usługi.

Po odinstalowaniu usługi z niewłaściwej lokalizacji, możliwa stanie się instalacja na właściwym stanowisku. Usługę można odinstalować z parametrem /uninstall i zainstalować na nowo poprzez standardowy sposób instalacji -> uruchomienie Apman.exe. Jeżeli usługa się nie instaluje, czytamy punkt 1.3. Problemy z usługą ApwiRapService > 1. Usługa się nie instaluje.

3. Po uruchomieniu obu usług w tej samej lokalizacji, próbujemy ponownie wysłać proces biznesowy. Powinno przejść poprawnie.


Błąd

"Logowanie klienta KS-Omnipharm zakończyło się niepoprawnie" / "Nie udało się zalogować użytkownika"1. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy jest dostęp do usług KS-OmniPharm w aptece. Można to sprawdzić w aptece w module 41.Admin > Wizytówka> Licencja > F6 KS-OmniPharm. Jeżeli nie ma dostępu do usług, należy wówczas zalogować się do KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki i w module manager sieci aptek zaznaczyć wybraną aptekę, kliknąć prawy klawisz myszy i wybrać "wyślij ustawienia konfiguracji do punktu sprzedaży" .

2. Jeżeli dostęp do usług KS-OmniPharm jest ustawiony, to sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Użytkownik dla klienta KS-OmniPharm" oraz "Hasło dla klienta KS-OmniPharm".

3. Jeżeli zarówno login i hasło są puste, to prawdopodobnie ktoś ręcznie je usunął. Pola należy uzupełnić. W miejscu login powinno być "999999". Ustalamy także hasło. Zapisujemy ustawienia.

4. Restartujemy usługę ApwiRapService oraz usługę KS-OmniPharm. Wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy, powinno być poprawnie.

Błąd

"Połączenie podstawowe zostało zakończone: Połączenie zostało nieoczekiwanie zakończone" / "The underlying connection was closed: The connection was closed unexpectedly"

1. Próbujemy wysłać raz jeszcze proces biznesowy z poziomu KS-OmniPharm i sprawdzamy poprawność. Błąd wynika prawdopodobnie z zakłóconej komunikacji między usługą KS-OmniPharm i ApwiRapService.

2. W przypadku kilku prób ponownego wysłania i powtarzającego się tego błędu, można spróbować przeinstalować usługę ApwiRapService. Usługę można odinstalować z parametrem /uninstall i zainstalować na nowo poprzez standardowy sposób instalacji -> uruchomienie Apman.exe. Jeżeli usługa się nie instaluje, czytamy punkt 1.3. Problemy z usługą ApwiRapService > 1. Usługa się nie instaluje.

Błąd

"Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS"

1. Najpierw sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Rodzaj połączenia internetowego".

2. Jeżeli połączenie jest ustawione na szyfrowane, próbujemy ustawić na połączenie "Zwykłe".

3. Restartujemy usługi i przesyłamy ponownie proces biznesowy. Weryfikujemy poprawność.

Błąd

"Dokument typu X nie jest obsługiwany w wersji aplikacji: 2014.x.x.x."

1. Błąd wynika z nieaktualnej wersji aplikacji dostępowej KS-OmniPharm, która z kolei mogła się nie zaktualizować przez starszą wersję bazy aptecznej. W sytuacji, gdy baza apteki jest nieaktualna, należy dokonać jej aktualizacji. Aplikacja dostępowa powinna się wówczas zaktualizować.

2. Jeżeli aplikacja nadal jest niezaktualizowana, sprawdzamy ewentualne przyczyny problemów z aktualizacją 1.2 Problemy aktualizacją aplikacji dostępowej.

Błąd

"Wystąpił błąd podczas przetwarzania dokumentu. X o identyfikatorze XXXXXX-XXXXXAAF5-4A93-BDE9-30CA384A03DD już istnieje i nie może być dodane ponownie."

1. Definicja procesu biznesowego już istnieje w aptece, dlatego też pojawia się wskazany komunikat.

Błąd

"Wystąpił błąd podczas przetwarzania dokumentu. Odczytanie informacji o typie dokumentu zakończyło się niepowodzeniem"

1. Błąd może wynikać z nieaktualnej wersji aplikacji dostępowej KS-OmniPharm, która z kolei mogła się nie zaktualizować przez starszą wersję bazy aptecznej. W sytuacji, gdy baza apteki jest nieaktualna należy dokonać jej aktualizacji. Aplikacja dostępowa powinna się wówczas zaktualizować. Po dokonaniu aktualizacji wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy.

2. Jeżeli nadal widoczny jest błąd, sprawdzamy w aptece wersję pliku ApwiRap.exe. Weryfikujemy aktualność pliku. Jeżeli jest nieaktualny, należy dokonać aktualizacji. Następnie należy zrestartować usługę ApwiRapService. Po dokonaniu aktualizacji wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy.

Błąd

"Wyjątek w TOmniPutDocument.Execute: Exception: (19) Failed to load DelZip190.dll

Nie można odnaleźć określonego modułu"

1. Przyczyną błędu jest brak pliku DelZzip190.dll w katalogu KS\APW\iRAP. Rozwiązaniem jest przekopiowanie tego pliku z FTP (dla apteki 2015 ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/2015/APTEKA/ApwiRap.zip)

2. Po dodaniu pliku .dll do folderu, restartujemy usługę ApwiRapService i wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy.

    Błąd  

    "Nie można się połączyć z serwerem zdalnym " / "Unable to connect to         the remote server.."

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego - . Błąd jest także widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Przyczyną błędu jest zatrzymana usługa ApwiRapService. Należy uruchomić usługę.

    Błąd  

    "Upłynął limit czasu operacji" / "The operation has timed out"


    lub


    Błąd

   "Nieprawidłowy identyfikator URI: nie można przeanalizować nazwy    

    hosta. " / "Invalid URI: The hostname could not be parsed..."

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego- . Błąd jest także widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Przyczyną błędu jest najprawdopodobniej problem z komunikacją między usługą KS-OmniPharm Klient a usługą ApwiRapService. Usługi mogą być zainstalowane w dwóch różnych lokalizacjach. Instalacja usług zalecana jest na stanowisku serwerowym.

3. Weryfikujemy, czy usługa ApwiRapService jest zainstalowana tam, gdzie usługa KS-OmniPharm Klient. Jeżeli nie, to odinstalowujemy usługę ApwiRapService z innej lokalizacji. Aby zweryfikować numer stanowiska, na którym zainstalowana jest usługa ApwiRapService, sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Nr stanowiska na którym pracuje iRap". Należy odinstalować usługę z niepożądanego stanowiska. Lokalizację iRapa można także sprawdzić w logu KS-OmniPharm (\Ks-OmniPharm\Log). Powinna być tam zapisana informacja "Logowanie do serwisu IRAP http://xx.xx.x.xx:8000". Na podstawie adresu można ustalić miejsce instalacji usługi.

Po odinstalowaniu usługi z niewłaściwej lokalizacji, możliwa stanie się instalacja na właściwym stanowisku. Usługę można odinstalować z parametrem /uninstall i zainstalować na nowo poprzez standardowy sposób instalacji -> uruchomienie Apman.exe.

4. Po uruchomieniu obu usług w tej samej lokalizacji, próbujemy ponownie wysłać proces biznesowy. Powinno przejść poprawnie.

    Błąd w logu

    "Wystąpił błąd podczas uruchamiania usługi: EOSError: System Error.         Code: 5. Odmowa dostępu"

1. Błąd widoczny w logu iRapa (\KS\APW\iRAP\Log).

2. Błąd może wystąpić przy próbie instalacji i uruchamiania usługi ApwiRapService. Przyczyna tkwi najprawdopodobniej w próbie uruchamiania usługi na koncie bez uprawnień Administratora. Należy się upewnić, że nadane są wszystkie uprawnienia administracyjne. Można spróbować uruchomić "jako administrator" plik Apman.exe.

    Błąd

  "Logowanie klienta KS-Omnipharm zakończyło się niepoprawnie" /      "Nie udało się zalogować użytkownika"

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego- Błąd widoczny w logu iRapa (KS\APW\iRAP\Log) oraz w logu usługi KS-OmniPharm Klient (\KS-OmniPharm\Log).

2. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy jest dostęp do usług KS-OmniPharm w aptece. Można to sprawdzić w aptece w module 41.Admin > Wizytówka> Licencja > F6 KS-OmniPharm. Jeżeli nie ma dostępu do usług, należy wówczas zalogować się do KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki i w module manager sieci aptek zaznaczyć wybraną aptekę, kliknąć prawy klawisz myszy i wybrać "wyślij ustawienia konfiguracji do punktu sprzedaży" .

3. Jeżeli dostęp do usług KS-OmniPharm jest ustawiony, to sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Użytkownik dla klienta KS-OmniPharm" oraz "Hasło dla klienta KS-OmniPharm".

4. Jeżeli zarówno login i hasło są puste, to prawdopodobnie ktoś ręcznie je usunął. Pola należy uzupełnić. W miejscu login powinno być "999999". Ustalamy także hasło. Zapisujemy ustawienia.

5. Restartujemy usługę ApwiRapService oraz usługę KS-OmniPharm Klient. Wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy, powinno być poprawnie.

    Błąd

    "Połączenie podstawowe zostało zakończone: Połączenie zostało      

     nieoczekiwanie zakończone" / "The underlying connection was closed: The       connection was closed unexpectedly"

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego- . Błąd widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Próbujemy wysłać raz jeszcze proces biznesowy z poziomu KS-OmniPharm i sprawdzamy poprawność. Błąd wynika prawdopodobnie z zakłóconej komunikacji między usługą KS-OmniPharm Klient i ApwiRapService.

3. W przypadku kilku prób ponownego wysłania i powtarzającego się tego błędu, można spróbować przeinstalować usługę ApwiRapService. Usługę można odinstalować z parametrem /uninstall i zainstalować na nowo poprzez standardowy sposób instalacji -> uruchomienie

    Błąd

    "Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS"

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego- . Błąd widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Najpierw sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Rodzaj połączenia internetowego".

3. Jeżeli połączenie jest ustawione na szyfrowane próbujemy ustawić na połączenie "Zwykłe".

4. Restartujemy usługi i przesyłamy ponownie proces biznesowy. Weryfikujemy poprawność.

    Błąd

    "Dokument typu X nie jest obsługiwany w wersji aplikacji: 2014.x.x.x."

1. Błąd widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Błąd wynika z nieaktualnej wersji aplikacji dostępowej KS-OmniPharm, która z kolei mogła się nie zaktualizować przez starszą wersję bazy aptecznej. W sytuacji, gdy baza apteki jest nieaktualna należy dokonać jej aktualizacji. Aplikacja dostępowa powinna się wówczas zaktualizować.

3. Jeżeli aplikacja nadal jest niezaktualizowana sprawdzamy ewentualne przyczyny problemów z aktualizacją.

    Błąd

    "Wystąpił błąd podczas przetwarzania dokumentu. X o identyfikatorze    

    XXXXXX-XXXXXAAF5-4A93-BDE9-30CA384A03DD już istnieje i nie może  

    być dodane ponownie."

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego- . Błąd widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Definicja procesu biznesowego już istnieje w aptece, dlatego też pojawia się wskazany komunikat.

    Błąd

    "Wystąpił błąd podczas przetwarzania dokumentu. Odczytanie informacji        o typie dokumentu zakończyło się niepowodzeniem"

1. Błąd jest widoczny z poziomu KS-OmniPharm po najechaniu na ikonkę przy definicji procesu biznesowego- . Błąd widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Błąd może wynikać z nieaktualnej wersji aplikacji dostępowej KS-OmniPharm, która z kolei mogła się nie zaktualizować przez starszą wersję bazy aptecznej. W sytuacji, gdy baza apteki jest nieaktualna należy dokonać jej aktualizacji. Aplikacja dostępowa powinna się wówczas zaktualizować. Po dokonaniu aktualizacji wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy.

3. Jeżeli nadal widoczny jest błąd, sprawdzamy w aptece wersję pliku ApwiRap.exe. Weryfikujemy aktualność pliku. Jeżeli jest nieaktualny, należy dokonać aktualizacji. Następnie należy zrestartować usługę ApwiRapService. Po dokonaniu aktualizacji wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy.

    Błąd

    "Wyjątek w TOmniPutDocument.Execute: Exception: (19) Failed to load    

     DelZip190.dll

     Nie można odnaleźć określonego modułu"

1. Błąd widoczny w logu usługi KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log).

2. Przyczyną błędu jest brak pliku DelZzip190.dll w katalogu KS\APW\iRAP. Rozwiązaniem jest przekopiowanie tego pliku z FTP (dla apteki 2015 ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-APW/2015/APTEKA/ApwiRap.zip)

3. Po dodaniu pliku .dll do folderu, restartujemy usługę ApwiRapService i wysyłamy raz jeszcze proces biznesowy.

    Błąd w logu

    "Program będzie dostępny po wykupieniu odpowiedniej licencji"

1. Błąd widoczny w logu iRapa (\KS\APW\iRAP\Log).

2. Błąd wskazuje na to, że usługa ApwiRapService nie uruchomiła się w trybie KS-OmniPharm.

3. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy jest dostęp do usług KS-OmniPharm w aptece. Można to sprawdzić w aptece w module 41.Admin > Wizytówka> Licencja > F6 KS-OmniPharm. Jeżeli nie ma dostępu do usług, należy wówczas zalogować się do KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki i w module manager sieci aptek zaznaczyć wybraną aptekę, kliknąć prawy klawisz myszy i wybrać "wyślij ustawienia konfiguracji do punktu sprzedaży" . Restartujemy usługę ApwiRapService i wysyłamy ponownie proces biznesowy.

4. Jeżeli błąd jest nadal widoczny w logu, to może oznaczać, że w katalogu iRapa brakuje licencji aptecznej. Jest to istotne w momencie, kiedy instalacja usług została wykonana na stanowisku innym niż serwerowe. Rozwiązaniem jest przekopiowanie licencji aptecznej do katalogu \KS\APW\iRap. Następnie wykonujemy restart usługi ApwiRapService i ponownie wysyłamy proces biznesowy.

    Błąd

    "Wystąpił błąd podczas uruchamiania aplikacji. Program jest już    

     uruchomiony.”

1. Błąd widoczny w logu iRapa (\KS\APW\iRAP\Log).

2. Błąd może oznaczać, że usługa ApwiRapService już jest zainstalowana i uruchomiona na innym stanowisku.

3. Weryfikujemy, czy usługa ApwiRapService jest zainstalowana tam, gdzie usługa KS-OmniPharm Klient. Jeżeli nie, to odinstalowujemy usługę ApwiRapService z innej lokalizacji. Aby zweryfikować numer stanowiska, na którym zainstalowana jest usługa ApwiRapService, sprawdzamy opcje iRapa w module 41.Admin> Opcje modułów > iRap -Raporty online > Ustawienia globalne > "Nr stanowiska na którym pracuje iRap". Należy odinstalować usługę z niepożądanego stanowiska. Lokalizację iRapa można także sprawdzić w logu KS-OmniPharm (\KS-OmniPharm\Log). Powinna być tam zapisana informacja "Logowanie do serwisu IRAP http://xx.xx.x.xx:8000". Na podstawie adresu można ustalić miejsce instalacji usługi.