Filtry zaawansowane

Parent Previous Next

Filtry zaawansowaneFiltrowanie zaawansowane służy do wyszukiwania towarów z listy na podstawie wybranych warunków. Opcja jest dostępna z poziomu okna edycji grup towarowych.

Po wybraniu przycisku Filtry zaawansowane wyświetlone zostaną opcje filtrowania, gdzie należy kliknąć dodaj warunek. Wyświetlona zostanie lista warunków filtrowania:


Rys. 1. Filtrowanie zaawansowane


Z wyświetlonej listy należy wybrać jeden w warunków. W zależności od wybranego warunku pojawią się dodatkowe opcje pozwalające sprecyzować wybór, np. dla warunku nazwa handlowa należy wybrać typ porównania:


Rys. 2. Opcje dodatkowe


Przykładowo: jeżeli użytkownik chce wyszukać towary, zawierające w nazwie "apap", to należy wybrać opcję "zawiera", a następnie wpisać nazwę w pole edycyjne obok:


Rys. 3. Dodanie warunku filtrowania


Jeżeli użytkownik chce dodać więcej niż jeden warunek, musi ponownie wybrać opcję dodaj warunek.

Aby zrezygnować z danego warunku, wystarczy kliknąć na znak:


Rys. 4. Usunięcie warunku


Po dodaniu kilku warunków należy określić opcje dodatkowe:


Aby przeszukać listę według zadanych warunków filtrowania, należy wybrać opcję filtruj – w oknie Lista towarów wyświetlone zostaną towary spełniające zadane warunki.