Dostępność towarów na min. jeden dzień sprzedaży

Parent Previous Next

Wskaźnik Dostępność towarów prezentuje zestawienie liczby towarów, których aktualny zapas wystarczy na min. 1 dzień sprzedaży.


Rys. 1. Dostępność towarów na min. jeden dzień sprzedaży


Po wybraniu przycisku Szczegóły wyświetlony zostanie raport:


Rys. 2. Dostępność towarów - raport szczegółowy


Raport składa się z następujących kolumn:


Pozycje aktywne – towary, na których wykonywane były operacje magazynowe.


Informacje, które można uzyskać z raportu:


Aby przeanalizować wskaźniki wskazane powyżej nie trzeba zamykać okna Dostępność towarów. Każdy raport szczegółowy otwierany jest w osobnym oknie, dzięki czemu można pracować na kilku wskaźnikach jednocześnie.


Przykładowe wyniki (wzór przeprowadzenia analizy dla dowolnie wybranej apteki):


Wniosek: