Dostępność towarów / Zapas magazynowy

Parent Previous Next

Wskaźnik Dostępność towarów i zapas w dniach składa się z dwóch miar:


Rys. 1. Dostępność towarów i zapas magazynowy


Po wybraniu przycisku Szczegóły wyświetlony zostanie raport:


Rys. 2. Dostępność towarów i zapas w dniach - raport szczegółowy


Raport składa się z następujących kolumn:


Informacje, które można uzyskać z raportu:


Aby właściwie zinterpretować wyniki otrzymane w raporcie, należy dodatkowo sprawdzić następujące dane:


Wskaźnik dostępność / zapas w dniach informuje o poziomie liczby towarów stanowiących zapas magazynowy (różnorodność), przy jednoczesnym wskazaniu, ile z tych pozycji posiada zapas, który wystarczy na min. jeden dzień potencjalnej sprzedaży. Podsumowując: użytkownik uzyskuje informację ile ma kart towarowych, ile z tych pozycji posiada zapas i na jak długo ten zapas wystarczy.


Przykładowa interpretacja wyników:

Dostępność 98% oznacza, że użytkownik ma prawie 100% towarów z zapasem na min. 1 dzień sprzedaży. Jeżeli ilość kart jest również wysoka, to prawdopodobnie posiada większość pozycji, które są dostępne. Jeżeli natomiast zapas w dniach wynosi 68 dni, to można wywnioskować, że użytkownik posiada wszystko co oferuje rynek i to w dużej ilości.

Warto zweryfikować czy poziom różnorodności asortymentu jest adekwatny do profilu apteki i czy ilość kart stanowi przełożenie na wysokość obrotów. Przykładowo: APTEKA X: 200 000 zł sprzedaż = 6000 kart, APTEKA Y: 500 000 zł sprzedaż = 6500 kart (różnica sprzedaży: 300 000 zł, różnica kart: 500).