Dostępność towarów / Wartość towarów zalegających

Parent Previous Next

Ostatni wskaźnik składa się z następujących miar:


Rys. 1. Dostępność towarów i towary zalegające


Po wybraniu przycisku Szczegóły wyświetlony zostanie raport:


Rys. 2. Dostępność towarów i towary zalegające


Raport składa się z następujących kolumn:


Informacje, które można uzyskać z raportu:


Przykładowa interpretacja wyników:


Wniosek:

Wysoka dostępność, ilość kart gwarantuje możliwość sprzedaży i różnorodność asortymentu, jednak poziom preparatów zalegających powyżej 6 miesięcy stanowi wysoką wartość zagrożoną stratą. Dane należy zweryfikować dla każdej apteki z osobna.