Całkowita integracja

Parent Previous Next

Całkowita integracja KS-ZSA i KS-OmniPharm wiąże się z bezpowrotnym zablokowaniem w KS-ZSA funkcji, które wpływały do tej pory na zawartość CKT– ma to na celu zapewnienie spójności kartoteki centralnej. W KS-ZSA zablokowane zostają także inne mechanizmy za pomocą, których możliwa była zmiana zawartości kartoteki lokalnej i centralnej w aptekach. Funkcje zarządzania CKT przejmuje KS-OmniPharm.


UWAGA! Uruchomienie trybu integracji całkowitej KS-OmniPharm i KS-ZSA może nastąpić TYLKO RAZ i NIE MOŻNA GO WYŁĄCZYĆ.


Jak całkowicie zintegrować KS-ZSA i KS-OmniPharm?1. Konfigurujemy system KS-ZSA:


Rys.1 Integracja całkowita


Szczegółowy opis sposobu postępowania znajduje się w Ustawienia w KS-ZSA.


2. Instalujemy aplikację dostępową dla KS-ZSA. Aplikację dostępową dla KS-ZSA (KS_OmniPharm_ZSA.zip) można pobrać ze strony: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/AplikacjaDostepowa/. Instrukcja instalacji aplikacji dostępowej znajduje się pod linkiem: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-ZSA%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf


3. W KS-OmniPharm rejestrujemy system KS-ZSA (Ustawienia w KS-OmniPharm).

4. Po odebraniu potwierdzenia rejestracji, możemy rozpocząć pobieranie kartoteki towarowej z KS-ZSA. Wybieramy opcję zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami > import CKT z KS-ZSA. Pojawi się wówczas okno (Rys.2):


Rys.2 Import CKT z KS-ZSA


5. Aby uruchomić pobieranie CKT z KS-ZSA, klikamy "uruchom". Rozpocznie się import CKT z KS-ZSA (Rys.3):


Rys.3 Proces importu CKT od strony KS-OmniPharm


6. Po poprawnie zakończonym procesie importu CKT, pojawi się komunikat o zakończeniu importu.

UWAGA! W przypadku pojawienia się błędów w czasie importu pojawi się odpowiedni komunikat. Przyczyną błędów może być:


7. Od tego momentu zarządzamy CKT za pomocą KS-OmniPharm (w KS-ZSA te akcje są zablokowane).


Opis synchronizacji grup towarowych w rozwiązaniach KS-ZSA oraz KS-OmniPharm znajduje się w Synchronizacja grup towarowych.