Brakujący poziom dostępności

Parent Previous Next

Wskaźnik Brakujący poziom dostępności prezentuje poziom towarów, których aktualny zapas jest mniejszy niż zapotrzebowanie na jeden dzień sprzedaży:


Rys. 1. Brakujący poziom dostępności


Po wybraniu przycisku Szczegóły wyświetlony zostanie raport:


Rys. 2. Brakujący poziom dostępności - raport szczegółowy


Raport składa się z następujących kolumn:


Pozycje aktywne – towary, na których wykonywane były operacje magazynowe.


Informacje, które można uzyskać z raportu:


Przykładowa interpretacja wyników:

Wynik 1,43% jest najniższym poziomem brakującej dostępności per apteka (wskazuje na najmniejszy udział % preparatów z zapasem mniejszym niż zapotrzebowanie na dzień sprzedaży), jeśli jednak preparaty składające się na wynik 1,43% to preparaty o wysokiej wartości marży – wówczas brak zapasu będzie stanowić potencjalną stratę sprzedaży, a tym samym zmniejsza się zysk ze sprzedaży (utracony popyt). Informacji o wartości marży dostarczy poziom PREMIUM.