7. Wczytywanie towarów z pliku

Parent Previous Next


W celu usprawnienia procesu dodawania towarów, w systemie KS-OmniPharm umożliwiono wczytywanie towarów z pliku CSV. Aby poprawnie wczytać towary, należy określić typ identyfikatora.

W przypadku pracy w trybie BLOZ, wczytywanie odbywa się tylko i wyłącznie po kodach BLOZ.


Aby dodać towary z pliku, należy wybrać opcję Dodaj towar z pliku:


Rys. 1. Wczytywanie towarów z pliku


Po wybraniu opcji należy określić identyfikator, według którego towary będą wczytywane: ID CKT lub BLOZ lub EAN. Po lewej stronie okna wyświetlona zostanie podpowiedź odnośnie wymagań dotyczących pliku CSV.

Wymagania odnośnie pliku:


Rys. 2. Przykładowy plik


Dla cennika, strategii marżowych i przeceny dostępna jest również identyfikacja towarów według nagłówka (wówczas na liście identyfikatorów znajduje się dodatkowa opcja):


Rys. 3. Wczytywanie towarów z pliku


Po wybraniu opcji plik CSV musi zawierać nagłówki identyfikujące kolumny. Przykładowy plik:


Rys. 4. Przykładowy plik z nagłówkami


Jeżeli plik zostanie nieprawidłowo przygotowany, to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, informujący o szczegółach błędu, np.:


Rys. 5. Przykładowy komunikat