7.1. Strona prospektów

Parent Previous Next

Strona prospektów wyświetla się po wejściu do modułu Zarządzanie dostawami > Prospekty zamówień:


Rys. 1. Strona prospektówLista prospektów podzielona jest na następujące kolumny:


Akcje dostępne z poziomu okna:

Przy każdej pozycji na liście prospektów znajduje się menu podręczne: . Po kliknięciu na znak, wyświetlone zostaną opcje dostępne dla danego prospektu (lista opcji jest zależna od aktualnego statusu prospektu).  

FiltrowanieListę prospektów można przeszukiwać według każdej z kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry:


Rys. 2. Filtrowanie