6. Kluczowe wskaźniki efektywności - KPI Premium (wkrótce)

Parent Previous Next

KPI PREMIUM (funkcjonalność w przygotowaniu) będzie dodatkową usługą wskazującą działania mające na celu poprawę wyniku dla badanego obszaru przedsiębiorstwa.


Rys. 1. Poziom PREMIUM


Dzięki raportom rozszerzonym użytkownik będzie mógł zweryfikować, które obszary wymagają ewentualnej optymalizacji, ale nie tylko. Funkcjonalność umożliwi wyselekcjonowanie konkretnych pozycji (kategorii, towarów), z udziałem których następnie będzie można utworzyć (z tego samego poziomu) m.in. strategię cenową, sprzedaż wiązaną czy sugestię sprzedaży. Dodatkowo przed utworzeniem strategii z udziałem jakiegoś produktu, wyświetlona zostanie informacja czy dany towar jest elementem aktualnie trwającej strategii. Poziom PREMIUM to także dla niektórych wskaźników prezentacja w formie wykresu, przedstawiająca wyniki na przestrzeni czasu TOTAL firma oraz według wybranego kryterium.