6.4. Parametry zamówień od strony apteki

Parent Previous Next


Po opublikowaniu zestawu parametrów w aptece, opcje wysterowane centralnie są dostępne jedynie do podglądu z poziomu systemu KS-AOW (12. Zamówienia > Reguły). Jak widać na poniższym przykładzie, opcje te są nieaktywne:


Rys. 1. Reguły norm w systemie KS-AOWW przypadku reguł automatycznego tworzenia zamówienia (12. Zamówienia > Reguły> Automatyczne tworzenie zamówienia) część opcji w oknie jest edytowalna, np. 3. Wskazania: Klasa towaru -> Dostawca i 5. Apteki własne (pola można konfigurować jedynie z poziomu systemu KS-AOW). Dodatkowo, jeżeli w centrali nie określono poniższych reguł, to pozycje te można konfigurować w aptece:


Przykładowo: jeżeli zarządzający siecią nie określił dostawców wykluczonych i nie przyporządkował żadnej grupy towarowej do konkretnego dostawcy, to opcje te można ustawić w aptece:


Rys. 2. Przykładowe ustawienie reguł automatycznego zamawianiaJeżeli zarządzający siecią dezaktywuje ustawienia centralne w aptece, to wszystkie ustawienia powrócą do stanu sprzed rozpoczęcia centralnego sterowania.