6.2. Jak utworzyć przykładowy zestaw parametrów zamówień?

Parent Previous Next

Poniżej znajduje się krótki opis dodawania nowego zestawu parametrów.


Jak łatwo dodać nowy zestaw parametrów?1. Z poziomu okna Sterowanie parametrami zamówień należy wybrać opcję Nowy.

2. W kreatorze parametrów zamówień należy przejść do kroku 1. Parametry: pole nazwa i opiekun są domyślnie uzupełnione, opcjonalnie można uzupełnić opis.

3. Następnie można przejść do zakładki 2. Normy. W tym miejscu należy określić parametry generatora norm.  

4. W zakładce 3. Lista braków, należy określić warunki kwalifikacji towarów na listę braków.

5. Po określeniu reguł tworzenia listy braków, należy przejść do zakładki 4. Zamówienia. W tym miejscu można ustawić parametry reguł automatycznego tworzenia zamówienia.

Reguły te mają wpływ na działanie Optymalizatora zamówień w aptece, do której zostaną wysłane ustawienia.

6. Jeżeli zestaw parametrów ma zostać opublikowany w aptekach, należy przejść do kroku 5. Publikacje i wybrać punkty sprzedaży, do których parametry mają zostać wysłane.

7. Aby zapisać ustawienia, należy kliknąć przycisk Zapisz. Następnie system zapyta czy zestaw parametrów ma zostać opublikowany w aptece. Jeżeli tak, to należy potwierdzić (wybrać Tak).

Jeżeli użytkownik nie chce publikować ustawień, lecz jedynie je zapisać, to należy wybrać Nie. Wówczas zestaw zostanie zapisany ze statusem Oczekuje na wysłanie. Taką pozycję można w dowolnej chwili edytować (przycisk Zmień konfigurację) i opublikować (przycisk Opublikuj w punktach sprzedaży).

7. Po zapisaniu i wysłaniu publikacji, zestaw parametrów zostanie rozesłany do wybranych aptek.

8. W KS-OmniPharm można sprawdzić czy zestaw parametrów został poprawnie odebrany w aptekach (wcześniej należy odświeżyć stronę). Gdy w kolumnie Status publikacji pojawi się ikona(punkt sprzedaży potwierdził prawidłowe odebranie), proces przesłania ustawień można uznać za prawidłowo zakończony.


UWAGA!