6.2. Dodanie nowego upustu dostawcy

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład zdefiniowania nowego upustu dostawcy, który ma następujące założenia:
Jak łatwo zdefiniować nowy upust dostawcy?1. Należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Upusty dostawców i producentów > Nowy.

2. Kolejnym krokiem jest określenie kryteriów:


Rys.1. Kryteria nowego upustu


3. Po ustaleniu kryteriów upustu, należy wybrać przycisk Utwórz:


Rys. 2. Nowa definicja upustu


4. W utworzonej definicji upustu możemy wybrać towary, dla których zostanie ustalona inna wartość rabatu. Można wybrać pojedyncze towary, dodać towary z wcześniej zdefiniowanej grupy asortymentowej lub dodać towary z pliku (plik w formacie CSV powinien zawierać nagłówki identyfikujące: kolumny IDTowar, BLOZ, EAN, Wartosc).

5. Po zapisaniu towarów pojawi się pole, w którym należy wpisać wartość procentową upustu dla wybranych pozycji:


Rys. 3. Wartość upustu dla wybranych towarów


6. Po zatwierdzeniu wartości upustu, wyświetlona zostanie gotowa definicja upustu dostawcy. Aby ją aktywować, należy wybrać przycisk Aktywuj:


Rys. 4. Upust dostawcy - aktywowanie


7. Definicję upustu można w każdej chwili dezaktywować.

8. Każdą definicję upustu można edytować i wprowadzać w niej dowolne zmiany. Aby zmienić wartość upustu dla niektórych pozycji na liście, należy zaznaczyć pola wyboru przy wybranych towarach i kliknąć przycisk Zmień zaznaczone.

9. Funkcja Usuń nieodwracalnie usuwa definicję upustu.