6.1. Zarządzanie parametrami zamówień

Parent Previous Next


Aby skorzystać z funkcjonalności, należy przejść do modułu Zarządzanie aptekami i wybrać opcję: Sterowanie parametrami zamówień:


Rys. 1. Sterowanie parametrami zamówieńW oknie znajduje się lista wcześniej utworzonych zestawów, podzielona na kolumny:


Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą znaku , aby sprawdzić do jakich punktów sprzedaży zestaw został wysłany oraz jaki jest status poszczególnych publikacji:


Rys. 2. Podgląd szczegółówAkcje dostępne w oknie:


Rys. 3. Lista aktywnych publikacjiFiltrowanieListę utworzonych zestawów można przeszukiwać według statusów i punktów sprzedaży po wybraniu przycisku Pokaż filtry:


Rys. 4. Filtrowanie zestawieńDodatkowo można sortować każdą kolumnę w oknie, klikając w nagłówek.


DezaktywacjaZarządzający siecią może w dowolnym momencie wyłączyć aktywne ustawienia centralne w wybranych punktach sprzedaży. Aby to zrobić, można skorzystać z opcji Lista aktywnych publikacji (patrz: rys. 3).

Dezaktywacja jest również możliwa z poziomu okna głównego modułu:


Rys. 5. Dezaktywacja zestawienia


1. Należy rozwinąć zestaw (listy rozwijane), który ma zostać dezaktywowany w wybranej aptece.

2. Z listy publikacji, należy odszukać aptekę, w której ustawienia mają zostać wyłączone.

3. Przy wybranej pozycji należy kliknąć w menu podręczne i wybrać opcję Dezaktywuj:


Rys. 6. Dezaktywacja zestawienia w wybranej aptecePo wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 7. Potwierdzenie dezaktywacji


Aby kontynuować proces dezaktywacji, należy wybrać Tak. Przy aptece, do której wysłane zostało polecenie, pojawi się aktualna data i godzina w kolumnie Data dezaktywacji. W kolumnie Status dezaktywacji wyświetlona zostanie ikona , informująca o oczekiwaniu na potwierdzenie z punktu sprzedaży. Gdy status dezaktywacji zmieni się na (wcześniej należy odświeżyć stronę), oznacza to, że proces został zakończony prawidłowo, a ustawienia zostały wyłączone w aptece.


Rys. 8. Wyłączenie ustawień w aptece


Po dezaktywacji ustawienia w aptece powracają do stanu sprzed rozpoczęcia centralnego sterowania.