5. Struktura sieci

Parent Previous Next


Opcja struktura sieci umożliwia zgłoszenie kolejnej apteki do programu KS-OmniPharm. Daje również możliwość zgłoszenie apteki, która nie należy już do sieci aptek w celu jej usunięcia z programu.

UWAGA! Dostęp do funkcji mogą mieć jedynie Użytkownicy z nadanym przez administratora uprawnieniem ZSAPT_ZARZ Dostęp do zarządzania siecią aptek (Administracja systemu/Prawa).


Rys. 1. Zarządzanie aptekami > Struktura sieci

W rozdziale Struktura sieci znajdziemy: