5. Kluczowe wskaźniki efektywności - KPI Basic

Parent Previous Next

KPI (Key Perfomance Indicators), kluczowe wskaźniki efektywności – jest to innowacyjne narzędzie służące do analizy skuteczności działań w aptekach, udostępnione w ramach "Usługi podstawowej". Rozwiązanie wspiera zarządzającego siecią w uzyskaniu informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dzięki temu można błyskawicznie dostrzec obszary, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów oraz odpowiednio zareagować – co ma bezpośrednie przełożenie na rozwój i zysk. Dodatkowo użytkownik może odpowiednio zawężać zakres danych do analizy dzięki nowej kategoryzacji GRUPEX.


Rys. 1. Wskaźniki efektywności


Co zawiera moduł Wskaźniki efektywności?