5. Kategorie BLOZ

Parent Previous Next

Kategorie BLOZ w KS-OmniPharm stanowią klasyfikację towarów zgromadzonych w bazie BLOZ. Produkty podzielono na kategorie, które z kolei można wykorzystywać do zarządzania asortymentem w sieci.


Aby wyświetlić kategorie BLOZ, należy wejść w KS-OmniPharm do Zarządzanie kartotekami > Kategorie BLOZ:


Rys. 1. Zarządzanie kartotekami > Kategorie BLOZ


W wyświetlonym oknie po lewej stronie znajduje się lista kategorii BLOZ. Po kliknięciu na daną pozycję, lista towarów wchodzących w skład kategorii zostanie wyświetlona po prawej stronie.


Rys. 2. Kategorie BLOZ


Niektóre kategorie w oknie wyróżnione są ikoną . Oznacza to, że zawierają dodatkowe kategorie podrzędne, które będą widoczne po rozwinięciu (po kliknięciu na ikonę "strzałki"):


Rys. 3. Kategoria DERMOKOSMETYKI i jej kategorie podrzędne


Na rysunku powyżej widać, że kategoria DERMOKOSMETYKI (kategoria nadrzędna) zawiera kilkanaście kategorii podrzędnych, które również mają kategorie podrzędne (o czym świadczy ikona przy pozycjach).


FiltrowanieKategorie BLOZ można przeszukiwać według nazwy kategorii lub symbolu, wpisując odpowiednie dane w pole edycyjne Szukaj:


Rys. 4. Filtrowanie kategorii


Po wpisaniu przykładowej kategorii, lista zostanie automatycznie przefiltrowana. Po prawej stronie okna wyświetlone zostaną towary wchodzące w skład danej kategorii (w zależności od ustawień filtrowania).


Listę towarów dla danej kategorii można filtrować według wszystkich kolumn, wpisując odpowiednie dane w pole edycyjne Szukaj.


Dodatkowe opcje filtrowania:


Rys. 5. Filtrowanie kategorii wg filtra towarówRys. 6. Towary z kategorii podrzędnych


Natomiast gdy przycisk Towary z kat. podrzędnych zostanie odznaczony, towary należące do podkategorii kategorii DERMOKOSMETYKI - CIAŁO znikną. Jeżeli kategoria ta zawiera towary, które nie przynależą do żadnej grupy podrzędnej, to zostaną one wyświetlone na żółtym tle:


Rys. 7. Towary z kategorii nadrzędnej


UWAGA! Towary  "wyszarzone, (które mają kolumnę ID niewypełnioną), nie znajdują się w kartotece centralnej.