5.3. Stan zgłoszeń

Parent Previous Next


Po dołączeniu lub usunięciu apteki z sieci, użytkownik może sprawdzić status swojego zgłoszenia za pomocą funkcjonalności Stan zgłoszeń.

Aby przejrzeć zgłoszenie rejestracyjne, należy wejść do modułu Struktura sieci, a następnie wybrać Stan zgłoszeń.Rys. 1. Przeglądanie zgłoszeń rejestracyjnychRys. 2. Stan zgłoszeńZgłoszenia rejestracyjne można filtrować według wszystkich kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry:


Wybrane zgłoszenie można wyeksportować do pliku CSV za pomocą przycisku Eksport.