5.2. Usunięcie aptek z sieci

Parent Previous Next


Opcja usunięcie apteki z sieci umożliwia zgłoszenie apteki, która ma zostać usunięta programu KS-OmniPharm (Rys. 1). Dostępna jest po wejściu do modułu Zarządzanie aptekami > Struktura sieci > Usuniecie apteki z sieci.


Rys. 1. Struktura sieci


1. Funkcja Usunięcie aptek z sieci umożliwia wybranie apteki do usunięcia, z listy aptek należących do programu KS-OmniPharm:


Rys. 2. Możliwość wyboru apteki do usunięcia


2. Po wybraniu przycisku Wybierz pojawi się lista wszystkich aptek:


Rys. 3. Lista aptek


3. Wybór apteki wywołuje okno formularza zgłoszenia usunięcia apteki z sieci. Dane apteki są uzupełniane automatycznie, należy jedynie wpisać adres e-mail do kontaktu oraz zaakceptować warunki regulaminu.


Rys. 4. Formularz zgłoszenia usunięcia apteki z sieci


4. Po wysłaniu formularza pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia apteki.

Rys. 5. Potwierdzenie zamiaru usunięcia apteki.


5. Po wysłaniu formularza pojawi się komunikat, że zgłoszenie zostało przyjęte oraz możliwość zgłoszenia kolejnej apteki do usunięcia.


Apteka zostanie usunięta z programu KS-OmniPharm w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszenia usunięcia apteki.