5.2. Dodanie nowej oferty dostawcy

Parent Previous Next

Ofertę można dodać ręcznie lub zaimportować z pliku XML – za pomocą przycisku Import XML. Poniżej opisany został przykład dodania nowej oferty dostawcy ręcznie.


Dodanie oferty od wybranego dostawcy1. Jeżeli oferta ma być pobierana przez system EWD, najpierw należy wybrać punkt sprzedaży, w imieniu którego oferta będzie pobierana – należy kliknąć przycisk Ustawienia. Wyświetlone zostanie dodatkowe pole, gdzie można wybrać punkt sprzedaży, w imieniu którego oferta będzie pobierana:


Rys. 1. Ustawienia


2. Następnie należy wybrać przycisk Dodaj. Wyświetlona zostanie lista dostawców z Centralnej Kartoteki Dostawców. Listę można przeszukiwać za pomocą pola Szukaj i przycisku Pokaż filtry oraz sortować według wszystkich kolumn.


Rys. 2. Wybór dostawcy


Przycisk Akcje umożliwia dodanie nowego dostawcy lub przeniesienie się do Centralnej Bazy Dostawców w celu wykonania jakiejś akcji (przycisk Zarządzaj dostawcami):


Rys. 3. Akcje na CBD


3. Po wybraniu konkretnego dostawcy pojawi się okno, w którym należy zdecydować, czy oferta dostawcy ma zostać pobrana poprzez KS-EWD:


Rys. 4. Potwierdzenie pobrania oferty z KS-EWD


4. Jeśli na liście ofert pojawi się znak ostrzegawczy oznacza to, że na karcie dostawcy nie zostało ustawione hasło EWD.


Rys. 5. Brak uzupełnionego hasła EWD


W takiej sytuacji należy rozwinąć podręczne menu i za pomocą funkcji Ustaw hasło EWD wywołać okno do ustawienia hasła EWD:


Rys. 6. Ustawianie hasła EWD dla DostawcyRys. 7. Pole do ustawienia hasła EWD dla Dostawcy


5. Następnie należy ponownie kliknąć w menu podręczne i zaznaczyć opcję Aktualizuj z EDW. Oferta zostanie pobrana prawidłowo.


Rys. 8. Pole do aktualizacji EWD


Każdą ofertę dostawcy można edytować i wprowadzać w niej dowolne zmiany.

Przycisk Usuń nieodwracalnie usuwa ofertę dostawcy.