4. Zarządzanie kartoteką BLOZ

Parent Previous Next

Kartoteka BLOZ w KS-OmniPharm aktualizowana jest automatycznie raz na dobę, więc użytkownik ma stały dostęp do najaktualniejszych danych. W nawiasie widoczna jest data ostatniej wersji bazy BLOZ.

Baza BLOZ to ogólnopolska baza leków i środków ochrony zdrowia, która zawiera informacje o wszystkich lekach dopuszczonych do obrotu na terenie naszego kraju. Ponadto w bazie zawarte są informacje o parafarmaceutykach, ziołach oraz kosmetykach leczniczych, które są oferowane przez większość aptek. W celu zachowania spójności przechowywanych w bazie BLOZ danych, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.  


Aby skorzystać z funkcjonalności, należy przejść do modułu: Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj kartoteką BLOZ:


Rys. 1. Moduł Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj kartoteką BLOZ


Po wybraniu opcji, wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Kartoteka BLOZ


Lista towarów w kartotece BLOZ podzielona jest na następujące kolumny:


Listę w kartotece BLOZ można posortować według wszystkich kolumn (Sortowanie).


Listę można również filtrować według grupy za pomocą przycisku Grupy oraz Pokaż filtry. Opis tych opcji znajduje się w rozdziale 1.2. Filtrowanie.