4.6.3. Strategie marżowe z tabelą rabatowo marżową

Parent Previous Next

Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej strategii marżowej TOWARY (Dodanie strategii marżowej z tabelą rabatowo marżową):


Jak strategia marżowa realizowana jest w aptece?
1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, strategia marżowa wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece strategia odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy strategia marżowa zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny .

3. W aptece strategię marżową można zobaczyć w module 35-Strategie > Centralne strategie marżowe:


Rys. 1. Strategia marżowa w aptece


4.  Aby zobaczyć warunki strategii marżowej, należy kliknąć [F3] Podgląd:


Rys. 2. Warunki strategii marżowej


Widać tutaj określony warunek SRM – zgodnie z tym, co zostało zdefiniowane w KS-OmniPharm.

5. Dla każdego z warunków można zobaczyć szczegóły, klikając [F3] Podgląd.

6. Przyjęcia na magazyn dokonuje się w module APW 13. ZAKUPY. Przed rozpoczęciem wpisywania towaru, należy za pomocą przycisku [Alt F11] Rabat wprowadzić rabat z faktury od dostawcy dla przyjmowanych towarów. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wpisać procent rabatu i zatwierdzić [ENT] OK.


Rys. 3. Przycisk Alt F11


Następnie, podczas przyjmowania towaru na stan, cena zostanie wyliczona na podstawie użytej strategii SRM.  Strategia wyróżniona jest zieloną czcionką:


Rys. 5. Wyliczona cena detaliczna na podstawie strategii SRM