4.6.2. Strategie marżowe z tabelą marżową i tabelą zaokrągleń

Parent Previous Next


Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej strategii marżowej Wycena tabele marżowe (Dodanie strategii marżowej z tabelą marżową i tabelą zaokrągleń (przykład)):


Jak strategia marżowa jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, strategia marżowa wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece strategia odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy strategia marżowa zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - .

3. W aptece strategię marżową można zobaczyć w module 35-Strategie > Centralne strategie marżowe:


Rys.1 Strategia marżowa w aptece


Poniżej listy strategii marżowych widać opcje:


4.  Aby zobaczyć warunki danej strategii marżowej, należy kliknąć [F3] Podgląd (Rys.2):


Rys. 2. Warunki strategii marżowej


Widać tutaj określony warunek STM, zgodnie z tym, co zostało zdefiniowane w KS-OmniPharm.


5. Dla każdego z warunków można zobaczyć szczegóły, klikając [F3] Podgląd. Dla warunku STM - zdefiniowane tabele marżowe widać listę grup towarowych wraz z przypisaną tabelą marżową (Rys.3):


Rys. 3. Szczegóły warunku STM


Można podejrzeć skład grupy towarowej poprzez wybranie F3 Pozycje grupy. Szczegóły tabel marżowych można podejrzeć dzięki opcji F4 Pozycje tabeli.

6. Przykładowo, przyjmiemy na stan towar z grupy MAGNEZ:

a) z ceną netto zakupu po rabacie 6,99 zł,

b) z ceną netto zakupu przed rabatem 10,99 zł,

c) z rabatem na fakturze 36,40 %


Przyjęcia na magazyn dokonamy w systemie aptecznym w module APW 13-Zakupy:


Rys.4 Wyliczona cena detaliczna podstawie strategii STM


Farmaceuta może zmienić cenę detaliczną wyliczoną na podstawie strategii STM. Na zielono widoczna jest użyta centralna strategia marżowa.

Jak widać na powyższym rysunku, cena została wyliczona zgodnie z tabelą marżową jak i tabelą zaokrągleń (do 29 gr), z uwzględnieniem % rabatu przekazywanego aptece i limitu rabatu dla pacjenta.