4.5. Strategie marżowe w aptece

Parent Previous Next

Strategia marżowa zostaje wprowadzona do aptecznej bazy danych w sposób automatyczny (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności). W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm strategii. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm.

W zależności od trybu pracy, towary w strategiach marżowych będą identyfikowane po powiązaniu bądź po kodzie BLOZ.

Strategie marżowe umożliwiają centralne zarządzanie ceną towarów podczas ich przyjmowania na magazyn (ręcznie bądź poprzez fakturę elektroniczną).